Sepatu Malaikat Rendah

05 Nov 2018

Kemewahan haruslah nyaman, jika tidak mewah. Anda dapat bersembunyi begitu banyak di balik sandiwara, dan saya tidak perlu melakukan itu lagi. Saya selalu menyukai estetika. Tidak terlalu fashion, tetapi ide kecantikan. Saya suka ironi dalam pekerjaan saya. Tidak ada gunanya mengirim model keluar di landasan untuk menangis.

Kemewahan haruslah nyaman, jika tidak mewah. Anda dapat bersembunyi begitu banyak di balik sandiwara, dan saya tidak perlu melakukan itu lagi. Saya selalu menyukai estetika. Tidak terlalu fashion, tetapi ide kecantikan. Saya suka ironi dalam pekerjaan saya. Tidak ada gunanya mengirim model keluar di landasan untuk menangis.

Kemewahan haruslah nyaman, jika tidak mewah. Anda dapat bersembunyi begitu banyak di balik sandiwara, dan saya tidak perlu melakukan itu lagi. Saya selalu menyukai estetika. Tidak terlalu fashion, tetapi ide kecantikan. Saya suka ironi dalam pekerjaan saya. Tidak ada gunanya mengirim model keluar di landasan untuk menangis.


Kembali ke blogWhatsapp